Posts

Acer Laptop

Acer je jedan od vodećih proizvođača laptopova na svetskom nivou. Posebno veliko učešće imaju u segmentu tržišta nižeg cenovnog ranga.

Kao uspešna kompanija, koja je bila u konstatnom porastu u poslednjih 10 godina, Acer je u svoje vlasništvo uzeo i kompanije koje nisu toliko dobro uspele da se snađu na tržištu.

Read more